Translate

събота, 24 март 2018 г.

Съвместимост по признак стихии на тарото при подредба

При всяка подредба освен значението на всяка отделна карта, е необходимо да се отчита и влиянието на картите една върху друга. Така се определя по какъв начин да се тълкува нейното значение. С най-голяма сила това важи за стихиите. Те или взаимно си усилват действията една на друга, или отслабват в зависимост от съвместимостта.

Съвместимите стихии са следните:

Огън - Въздух
Земя - Вода
Огън -Земя
Вода - Въздух ( съгласно някои методики, например тази на Тереза Михелсен, двете последни съответствия са неутрални)


Картите, които са се паднали една до друга и принадлежат на една стихия (примерно Огън - Огън, Вода - Вода и други), се усилват взаимно и преобладаването на дадена стихия в подредбата има значение за начина, по който ще се тълкува.

Несъвместимите стихии са следните:

Огън -Вода
Земя - Въздух

По-долу са изброени значенията на стихиите, съответващи на системата на таро, която се използва от "Златната зора":


0- ШУТ - Въздух;
1- МАГ- Въздух;
2- ЖРИЦА - Вода;
3- ИМПЕРАТРИЦА - Земя;
4- ИМПЕРАТОР - Огън;
5- ЖРЕЦ - Земя;
6- ВЛЮБЕНИТЕ - Въздух;
7- КОЛЕСНИЦА - Вода;
8- СИЛА - Огън;
9- ОТШЕЛНИК - Земя;
10- КОЛЕЛО НА СЪДБАТА - Огън;
11- ПРАВОСЪДИЕ - Въздух;
12- ПРОВЕСЕНИЯТ - Вода;
13- СМЪРТ - Вода;
14- УМЕРЕНОСТ - Огън;
15- ДЯВОЛ - Земя;
16- КУЛАТА - Огън;
17- ЗВЕЗДА - Въздух;
18- ЛУНА - Вода;
19 - СЛЪНЦЕ - Огън;
20- СЪД - Вода / Огън (по личен избор);
21- ВСЕЛЕНА - Земя;

Ето и значенията на стихиите, съответно на четирите серии:


Чаши - съответстват на елемента Вода.

Жезли - съответстват на елемента Огън.

Мечове - съответстват на елемента Въздух.

Пентакли (Монети, Дискове) - съответстват на елемента Земя.

Автор: админ на taro-gadatel.blogspot.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар