Translate

понеделник, 26 март 2018 г.

Какво е магията и по какъв принцип действа

Още в древен Египет и Индия маговете забелязали, че има възможност да се оказва волево въздействие на обкръжаващия свят и на хората в него. В тази връзка те открили интересната закономерност, че въздействието, оказвано от човек, се намира в пряка зависимост от силата на неговата воля. Затова те при обучението на маговете наблягали на развитието на неговите волеви качества. 

Причината това да работи е, че човешката мисъл е материална, излъчва се и може да оказва влияние на пространството около нас. Мисълта може да съществува в пространството толкова дълго, колкото човек е в състояние да я излъчва. За да може да се възползва от магията, магът изучава Вселената и себе си.

Освен теоретическите познания, е необходимо също да има колосален запас от вътрешна енергия и умения за работа с тази енергия. Това е нещо, което се развива с времето.

Необходимо е и развиване в морален план, тъй като за всяко действие се носи отговорност. Известно е под името "обратен удар", т.е. всичко се връща към онзи, който е негов източник. Има много опити на разни хора през времето да избегнат обратния удар. Няма успели да го спрат, защото основния закон е, че подобното привлича подобно и именно този закон е заложен в действието на обратния удар.

Автор: админ на taro-gadatel.blogspot.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар